وزارت صنايع و معادن متحول مى شود

056544.jpg

تدوين استراتژى مديريت دانايى محور
 
خاطره وطن خواه: «مى خواهيم كشور برتر منطقه باشيم.» اين جمله شايد آرزوى مديرى است كه مى خواهد در يك نظام دستورى «بلندپرواز» باشد. چه اينكه با اذعان به تنگناهاى موجود در پى يافتن راهى براى رسيدن به اين آرزوهاست. قائم مقام معاونت برنامه ريزى توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن كه پست نسبتاً طولانى (از نظر نوشتارى) دارد، طى يك سال گذشته بانى برگزارى همايش هاى متعددى در حوزه صنعت بوده است. او در آستانه برگزارى همايش تحقيق و توسعه در وزارت صنايع و معادن اخبار زيادى از حوزه كارى خود نقل كرد. نخستين خبر «تشكيل بانك تحقيق و توسعه» است. رضا اشرف سمنانى گفت: «مذاكره تشكيل اين بانك با وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در جريان است. نتايج اوليه اين مذاكرات توافق بر پايه اختصاص ۴۹ درصد سهام اين بانك به وزارت علوم و ۵۱ درصد سهم شركت هاى تحقيق و توسعه (Research&Development) خواهد بود.» او از تنظيم سندهاى جانبى برنامه چهارم در بخش پژوهش و فناورى خبر مى دهد. اين اسناد براساس شاخص هاى جهانى و تحقيق و توسعه (R&D) درون صنعت تهيه شده اند. اين هدف گذارى پنج ساله خواهد بود. اشرف سمنانى گفت: اين اهداف موجب مى شود كه برنامه چهارم با شتاب بيشترى در حوزه صنعت حركت كند هر چند عقب افتادگى هايى هم در كشور داريم. شايد با اين اسناد ايرادات و اشتباهات گذشته جبران شود. او اميدوار است با شدت گرفتن جريان دانايى محور اقتصاد، صنعت و مديريت در مسير جهانى حركت كند. در اين رابطه از برگزارى جلساتى در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور خبر مى دهد. به گفته وى قرار است اقتصاد دانايى محور نيز تدوين شده و به عنوان يك راهبرد در اختيار وزارتخانه ها قرار دهد. اين راهبرد در زمينه نظام بانكى، تجارت و مسائل اجتماعى خواهد بود. مديريتى كه بر مبناى دانايى محور به كار مشغول مى شود تنها راهبردهاى كلان ارائه مى كند. اشرف سمنانى گفت: اگر بخواهيم رقابت پذير با رويكرد جهانى باشيم بايد جايگاه ما در دنيا روشن شود. پس از اين مرحله توسعه بخش خصوصى در اولويت خواهد بود. پيروى از اين عوامل موجب خواهد شد كه رقابت ها و بهره ورى ها معنى دار شود. او ادامه داد: امروزه بيش از نيمى از ارزش كالا دانش است در اين شرايط ديگر مواد اوليه جايگاه گذشته را ندارد. حتى امروز تعداد نيروى انسانى هم ملاك نيست، آنچه كشورها را متمايز مى كند، دانايى افراد است. مشاور وزير صنايع و معادن قصد دارد زمينه ساز اين هدف براى صنعت كشور باشد. او مى گويد: «اگر عوامل دانايى را در اولويت هاى استراتژى دخالت دهيم، قدم مهمى را برداشته ايم.» در گردهمايى كه روز گذشته در طبقه يازدهم وزارت صنايع و معاون برگزار شد، مديران پژوهشى و نمايندگان دفاتر فناورى از وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى حضور داشتند. رضا اشرف سمنانى خطاب به حاضران در اين همايش گفت: حركت به سمت دانش و تكنولوژى به دنياى فنى است. اما بسيارى از پروژه هاى صنعتى در ايران از اين شيوه استفاده نمى كنند بلكه تنها تكرار مكررات است. در حالى كه بايد همه فعاليت ها با ملاك دانايى محور سنجيده شود و اين جريان فكرى در وزارت صنايع و معادن اولويت داده شود. اشرف سمنانى در لابه لاى توضيحاتى كه ارائه مى كند، از تغيير استراتژى وزارت صنايع و معادن خبر مى دهد. او گفت: استراتژى جديد وزارت صنايع و معادن به سوى دانايى محور حركت خواهد كرد. حتى در ساختار وزارتخانه هم مطالعاتى انجام شده كه مراحل آخر را سپرى مى كند. اين استراتژى روشن مى كند كه وزارت صنايع و معادن بايد بر چه اساسى حركت كند. او اضافه كرد: نظام هاى نوآورى و مديريت دانايى محور فرآيندهاى جديدى هستند كه استراتژى وزارت صنايع و معادن را هدايت مى كنند. به گفته وى تشكيل تيم كارى (team working) يكى از محورهاى تشكيل اين اهداف است. هرچند اشرف سمنانى نقش R&D (مراكز تحقيق و توسعه) را نيز مهم ارزيابى كرد. او گفت ۴ فرايند دانايى محور با حكم و قانون نبايد اجرا شود بلكه جريان فكرى است كه بايد به تدريج راه خود را باز كند. نصرالله نصيرى سخنران بعدى اين ميزگرد بود. او به عنوان مدير سرمايه گذارى و پيمان سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران معتقد است امروزه ارزش افزوده حاصل از فعاليت (Knowledge work) اقتصادى است در چنين شرايطى نمى توان ديگر اقتصاد را در بنگاه دارى اداره كرد. او گفت: امروزه مديريت دانايى به دو شيوه سازمان هاى تندآموز (Fastlerning organization) و سريع واكنش (fast Response organization) حركت مى كنند. اين شيوه مهمترين شيوه اى است كه سرعت به روز شدن را براى صنايع ما ايجاد مى كند. به گفته وى دستيابى به اصول كسب و كار سومين دوره اى است كه R&Dها بايد براساس آن حركت كنند. چه آنكه در دوره هاى گذشته فرصت ها تنها صرف فرهنگ سازى و شيوه حركت اين مراكز شد و امروز فرصت استفاده فرا رسيده است.
/ 1 نظر / 9 بازدید
shahriari

لطفا به سايتwww.iranhere.com قسمت تبادل اطلاعات سری بزنید. منتظرتان هستیم.