نگرشي مفهومي به تحليل تكنيكي‌

 

دكتر اميرعباس كني ،استاد دانشگاه‌

  توضيح:

 روند نزولي عبارت است از مجموعه‌اي متوالي از نقاط بالاي پايين‌تر و پايين پايين‌تر. اين روند از طريق ترسيم يك خط در طول مجموعه‌اي از نقاط بالاي پايين‌تر به دست مي‌آيد كه در آن، از اتصال حداقل دو نقطه بالا به يكديگر، خط روند ترسيم مي‌شود (اما اتصال سه نقطه بهتر است). ترسيم هر دو خط (خط روند صعودي و نزولي) صرفا از اتصال نقاط به يكديگر ميسر مي‌شود.

 همانند تمام الگو‌هاي نموداري، روند، ميدان مبارزه بين خريداران و فروشندگان اوراق بهادار است كه در آن، اوراق بهادار به ندرت در طول يك خط مستقيم حركت مي‌كنند. قيمت‌ها هنگامي بالا مي‌روند كه خريداران، تمايل بيشتري به خريد نشان مي‌دهند و هنگامي پايين مي‌آيند كه فروشندگان از حفظ قيمت‌هاي جايزه‌اي نااميد مي‌شوند. حركت نهايي قيمت‌ها، بستگي به آن طرفي دارد كه در اين مبارزه پيروز مي‌شود (خريدار يا فروشنده). هرقدر اين مبارزه طولاني‌تر باشد، ابزارهاي تحليل تكنيكي در تعيين نتايج احتمالي، قابل اعتمادتر مي‌شوند.

 از مبادله‌گران و تحليلگران تكنيكي با تجربه بپرسيد كه معمولا از چند شاخص و نماگر تحليل تكنيكي استفاده مي‌كنند (از ميان صدها شاخص و نماگر موجود). پاسخ اين پرسش، تقريبا يكسان است. هر يك از آنها،  فهرست كوتاهي شامل چهار يا پنج نماد دارند كه به نوع فعاليت مبادلاتي تخصصي آنها بستگي دارد. اما همگي آنها به شدت به تحليل روند اتكا دارند، زيرا پايه و بنيان تحليل تكنيكي به شمار مي‌آيد.

 اينجانب به تازگي در سمينار بسيار جذابي حضور يافتم كه آقاي فيل راث(Phil Roth) ، يكي از پيشروان و متخصصان تحليل نموداري بازار  سهام، ارائه نمودند. ايشان بر استوكاستيك‌ها و ساير شاخص‌هاي اندازه حركت تمركز نمي‌كنند، بلكه به ارزيابي و بررسي قيمت و حجم مي‌پردازند تا قدرت يك روند را تعيين كند. در اين سمينار،  آقاي راث نموداري ترسيم كرد و اظهار نمود كه يك روند تا زماني زنده است كه خط روند آن شكسته شود. چنانچه اين شكستن روند، تاييد گردد، زمان خارج شدن از مبادله فرا رسيده است.

 چالش اصلي در تحليل تكنيكي اين است كه محدوده زماني معين و مشخصي براي تعريف يك روند وجود ندارد.

  اگر مبادله‌گر با استفاده از اطلاعات ميان روز در حال مبادله باشد، او ممكن است روندي را در نظر داشته باشد كه 10 دقيقه به طول مي‌انجامد. از طرف ديگر، سرمايه‌گذار به ماه‌ها زمان  نياز دارد تابه همان نتايج مبادله‌گر دست يابد، به همين دليل، ممكن است مبادله‌گران و سرمايه‌گذاران عقايد مختلفي در مورد روند داشته باشند. به طور كلي، هرقدر روندي طولاني‌تر باشد، اين روند به عنوان ابزار مبادله، قابل اعتمادتر خواهد بود.

 هنگامي كه بر مفهوم روند مسلط شديد، يادگرفتن چند الگوي نموداري اساسي اهميت مي‌يابد. در مجموع، دو نوع الگوي نموداري وجود دارد: الگوي برگشتي  و الگوهاي پيوسته يا باثبات . در الگوهاي پيوسته يا با ثبات، بعد از اين كه اوراق بهادار در مسير روند به حركت خود ادامه مي‌دهند، روند مسلط و حاكم برقرار مي‌گردد.

 نمودار ورقه بهاداري را ملاحظه مي‌كنيد كه در محدوده مبادله (يا محدوده مرزي) نوسان مي‌كند. نمودار سهام شركت آلترا(Altera)، نمونه‌اي از نوسان در محدوده مبادله است.

  الگوهاي برگشتي، همان‌گونه كه از نامشان پيداست، بيانگر هشدار مبني بر تغيير مسير روند هستند. سقف سه‌گانه‌اي كه در اين نمودار آمده است، مثالي از الگوي برگشت است.

 الگوي پيوسته

 الگوهاي پيوسته از آن جهت اهميت دارند كه غالبا مورد توجه مبادله‌گران و سرمايه‌گذاراني قرار مي‌گيرند كه معقتدند، روند برگشته است. اگر حجم مبادلات در دوره برقراري الگو تنزل يابد، اين شانس وجود دارد كه يك الگوي پيوسته، شامل مثلث‌هاي نزولي، مثلث‌هاي صعودي ، مثلث‌هاي متقارن، كنج‌ها، پرچم‌هاي سه گوش (بادنما) و پرچم‌ها مي‌شوند.

 شاخص جريان پولي چيلكين، درجه فشار خريد يا فروش را بر اساس رابطه بين قيمت بسته شدن،  بالا يا پايين، در يك دوره مشخص، اندازه مي‌گيرد.

  سهام شركت نورد استروم (Nordstorm)   ،  ملاحظه مي‌شود كه بعد از هر افزايش قيمت، امكان كسب سود از طريق هر يك از الگوهاي پيوسته وجود دارد. سرمايه‌گذاراني كه سود به دست آورده‌اند، در حال فروش هستند و سرمايه‌گذاران جديدي كه با توجه به قيمت‌هاي پايين‌تر، فرصت ورود به بازار را مشاهده مي‌كنند، باعث ايجاد نقاط بالاي جديد مي‌شوند.

 بالاخره (در اواخر مه)، جريان افزايش قيمت متوقف مي‌شود و سود جديد، ديگر حاصل نمي‌شود.

 شناخت آنچه كه در مغز سرمايه‌گذاران مي‌گذرد و همچنين، آشنايي با نحوه ايجاد انگيزه‌ها از طريق الگوهاي گوناگون، به بازيگران بازار كمك مي‌كند تا علل پديد آمدن و نحوه كاركرد الگوها را دريابند. حجم مبادلات، نگرش سه بعدي نسبت به فعاليت خريد را فراهم مي‌كند.

  اگر اين نگرش، از الگوهاي مورد نظر حمايت نكند، مي‌تواند بيانگر هشدار اوليه مبني بر تغيير احساسات سرمايه‌گذار و گسيختن يا برگشت از نتايج مورد انتظار باشد.

  براي مثال، اگر حجم مبادلات در طول الگوهاي پرچم سه‌گوش (بادنما) و پرچم نزولي، به جاي كاهش، افزايش يابد، به نحوي كه با كاهش قيمت، حجم افزايش يابد، اين الگو، نشانگر بازار نزولي  خواهد بود.

 اين موضوع به آن معناست كه قيمت مورد انتظار در انتهاي الگو، به وقوع نخواهد پيوست، يا اين كه عمر آن كوتاه خواهد بود. به اين دليل، هنگام ارزيابي الگوهاي نموداري قابل اتكا، بايد افزايش و كاهش حجم نيز مورد توجه قرار گيرد.

 نتيجه‌گيري‌

 الگوهايي مانند پرچم‌ها، پرچم‌هاي سه گوش (بادنما) و مثلث‌ها، جديد نيستند. ما از دوره دبستان با اين مفاهيم آشنا مي‌شويم. اين مطلب در مورد رياضيات ساده پت اين شاخص‌ها نيز مصداق دارد.

 يادگيري صرف شاخص‌ها و الگوهاي گوناگون تحليل تكنيكي شايد براي تازه وارد كردن كافي باشد و نيازي به فراگرفتن اصول اساسي تحليل تكنيكي نباشد.

 با اين حال، يادگرفتن اين اصول و آشنايي با چگونگي كاركرد آنها را ساده‌تر خواهند كرد و زمان موقعيت مناسب براي استفاده از هر يك از آنها را تعيين خواهند نمود.

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید