بورس کرج ماه آينده

 

مهر: با تهيه ساختمان، راه اندازى بورس كرج مراحل پايانى خود را مى گذراند. فرماندار كرج در خصوص زمان راه اندازى بورس كرج گفت: ساختمان بورس كرج در نظر گرفته شده و مورد تاييد كارشناسان بورس هم قرار گرفته است كه در صورت موافقت شهردارى كرج براى استفاده از اين ساختمان و تجهيز اين مركز توسط سازمان بورس، ماه آينده بورس كرج راه اندازى خواهد شد.وجه الله خدمتگزار با بيان اينكه تمام مراحل راندازى بورس كرج زير نظر كارشناسان سازمان بورس صورت مى گيرد، اظهار داشت: قرارداد ساختمان اين مركز واقع در ميدان هفتم تير كرج است كه به صورت رهن، اجاره براى مدت پنج سال است تنظيم شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید