غصه نخوريد تحليل کنيد

 

در بورس اوراق بهادار معمولاً توصيه مى شود سرمايه گذارى بصورت بلند مدت برنامه ريزى شود. مطمئناً اولين سئوالى كه مطرح مى شود اين است كه در شرايط فعلى و در بورس ايران سرمايه گذارى كوتاه مدت سود بيشترى دارد و بالعكس سرمايه گذارى بلندمدت علاوه بر اينكه سود قابل قبولى ندارد در مقاطعى كاهش ارزش سرمايه را به همراه دارد. توجه داشته باشيد كه سرمايه گذارى بلند مدت اصولى دارد كه به آنها اشاره مى كنيم :

اصل يكم - مهمترين اصل اين است كه حتى در بهترين شرايط ممكن است به دليل عدم دسترسى به اطلاعات نهانى قيمت سهم خريدارى شده افت كند و يا ...

از ارزش آن كاسته شود بنابراين اگر فرد سرمايه گذار كوتاه مدت برنامه ريزى كرده باشد ممكن است در چنين شرايطى مجبور به خروج از بازار شود و اين يعنى بدترين ضربه به بازار بورس و حتى خود شخص چه از نظر مسائل مالى و چه از نظر اثرات روانى، در اين شرايط فرد سرمايه گذار به دليل اثرات مخرب روانى تصميماتى عجولانه و نادرست خواهد گرفت و نهايتاً نتيجه مطلوبى به همراه نخواهد داشت، البته فراموش نكنيم وقتى براساس بررسى هاى نسبتاً دقيق اقدامى مى كنيم و با كاهش ارزش سرمايه مواجه مى شويم بهتر است به جاى غصه خوردن، رفتارمان را تحليل كنيم. بنابراين برنامه ريزى بلندمدت تنش هاى ناشى از كاهش ارزش سرمايه در كوتاه مدت را نخواهد داشت و فرد سرمايه گذار با آسودگى خاطر منتظر آينده خواهد ماند و در مقاطع كوتاه مدت ضرورتى براى نقد كردن سرمايه خود نمى بيند.

البته اين توضيحات با فرض انتخاب سهامى با ارزش ذاتى و گذشته مطلوب است كه در ادامه و توضيحات مربوط به نكاتى در خصوص انتخاب سهم به آن خواهيم پرداخت ضمناً لازم است در تمامى اصولى كه در اينجا مطرح مى شود به آنها توجه شود.

اصل دوم - همانطورى كه در اصل ۱ گفتيم معمولاً وقتى تصميم بلند مدت اتخاذ مى شود سهام با ارزش افزوده مناسبى كه در گذشته كسب كرده اند انتخاب مى شود و معمولاً تغييرات احتمالى و موقتى در بورس بر روى اينگونه شركت ها اثر مخربى نخواهد داشت و به راحتى آسيب پذير نيستند و در بلندمدت مجدداً شرايط بهبود را حتى اگر صدمه ديده باشند خواهيم ديد، البته دقت شود كه در برخى موارد نيز اينچنين نيست كه در توضيحات نكات انتخاب سهام به آنها اشاره شده است . فرض كنيد روى سهامى براى كوتاه مدت سرمايه گذارى كنيم و اين سرمايه گذارى فقط با توجه به بازدهى قابل توجه روزانه تصميم گيرى شود و به واسطه اينكه اين داستان همچنان ادامه دارد تصميمى براى فروش به موقع نگيريم چون بر اساس ارزش ذاتى و يا واقعى انتخاب صورت نگرفته، بنابراين اگر اوضاع تغيير كند و روند كاهشى ارزش سهم آغاز شود تا جايى كه حتى امكان نقد كردن آن فراهم نشود، خوب ادامه داستان مشخص و اين يعنى بدترين حالت براى سرمايه گذارى.

اصل سوم - وقتى شركت هايى با ديد بلند مدت انتخاب مى كنيد يعنى قبول داريد كه تصميم ديگرى براى پولتان نداريد حال شرايطى فراهم مى شود كه در ميان مدت و يا كوتاه مدت مى توانيد با سود مناسبى از بازار خارج شويد و با آرامش خاطر اقدام به فروش مى كنيد بنابراين مى توان برنامه ريزى درازمدت داشت و با اطمينان خاطر و ريسك كمتر حتى در كوتاه مدت از بازار خارج شد. پس هميشه با ديد درازمدت برنامه ريزى كنيد و در صورت لزوم در كوتاه مدت تصميم به فروش بگيريد .

اصل چهارم - فراموش نكنيد كه در هر خريد و فروشى مبلغى به عنوان ماليات، سازمان و كارگزار (در ايران و شرايط فعلى ۲ درصد ) كسر مى شود اگر فكر مى كنيد برنامه ريزى هاى كوتاه مدت سود بيشترى دارد مى توانيد تعداد معاملات و درصد هاى پرداختى را جمع بزنيد و با شرايط نگه داشتن سهمى در بلند مدت مقايسه كنيد، خوب در كوتاه مدت درگيرى هاى روزانه بيشتر است ريسك هاى خاص خود را دارد و آرامش در اين شرايط كمتر است بنابراين براى حصول نتيجه كنترل روند اتفاقات و تصميمات مى تواند مسائل زيادى را براى سرمايه گذار روشن كند.

اصل پنجم - جهت گيرى بازار به سمت سرمايه هاى كوتاه مدت سبب مى شود تا توجه به شركت هاى معتبر كه پشتوانه مالى قابل قبولى دارند كمتر شود و شركت هايى كه حرفى براى گفتن ندارند به صورت مقطعى سودى حاصل كنند و بزرگ جلوه داده شوند و از طرفى شركت هاى معتبر علاوه بر اينكه مجبور مى شوند وقت و سرمايه بيشترى براى حمايت در اين بازار قرار دهند و از هدف اصلى خود يعنى تامين نيازهاى مردم در بازار كالا و خدمات دور شوند و در نتيجه به صورت ناخواسته سهام شان ارزش واقعى خود را از دست دهد و نهايتاً به دليل جذب نقدينگى در بازار بورس، بازارهاى ديگر نيز تحت تاثير قرار گرفته و اينگونه شركت ها دو بازار خود را از دست مى دهند لازم به توضيح است كه مديريت دو بازار اصولاً كارى است بسيار مشكل و جهت هاى بازار در هر يك از اين دو بر ديگرى تاثير گذار است . لازم به توضيح است كه در بين شركت هايى كه در كوتاه مدت بازدهى خوبى دارند قطعاً شركت هاى با ارزشى نيز وجود دارد كه در هر صورت انتخاب آنها براى بلند مدت نيز سودآور است. در مبحث انتخاب سهم نكاتى درخصوص مديريت و جهت گيرى بازار ارائه خواهد شد.

اصل ششم - زمانى كه اوضاع سياسى اثرات منفى بر روى بازار بورس مى گذارد معمولاً بيشترين تاثير را بر سهام هايى كه ارزش ذاتى كمترى دارند مى گذارد بنابراين باز هم ديد دراز مدت باعث مى شود كه سهام هاى با ارزش ذاتى بيشتر را انتخاب كنيم و افت و خيزهاى مقطعى آنها نگرانى كمترى به همراه داشته باشد.

اصل هفتم - اصولاً سهامدار مى شويم تا شركت ها با پشتوانه مالى سرمايه هاى كوچك به بقا و رشد خود ادامه دهند و تلاش مى كنند تا سهامداران بيشترى از دو طريق جذب كنند: اول سود حاصل از سرمايه گذارى و دوم ارائه كالا و خدمات مورد پسند مشترى. بنابراين شركتى را براى سرمايه گذارى انتخاب كنيم كه از خود مايه اى دارد و در جهت جلب رضايت مشترى تلاش هاى مضاعفى مى كند اگر ديدگاه اين باشد قطعاً سرمايه گذارى بلند مدت معنى واقعى خود را پيدا مى كند. شايد اين سئوال طرح شود كه اگر همه بلند مدت سرمايه گذارى كنند پس چگونه معامله شكل مى گيرد ؟ همان گونه كه مى دانيد انجام معامله ناشى از اختلاف سليقه است و خاتمه يك سرمايه گذارى شروعى براى سرمايه گذارى ديگرى است كه ممكن است هر دو در مقطع زمانى خود تصميم به سرمايه گذارى بلندمدت داشته اند.
نقل شده از آقاي فرهاد امين - روزنامه شرق

/ 1 نظر / 7 بازدید
خلوتگاه يك عاشق

سلام خوبی دوست خوبم وب جالبی داری و دست به قلم خوبی هم داری موفق باشی پيش ما هم بيا راستی اگه موافق باشی می تونيم تبادل لينگ داشته باشيم