بازار اوليه

شرکت فواد تهران

مشاور سرمايه گذاری در بازارهای مالی

مرکز تبادلات سهام شرکت های خارج از بورس

 

 

قيمتهای کارشناسی سهام

عرضه و تقاضا

در اولين سايت تخصصی بازار اوليه

www.foadtc.com

تلفن:۱-۷۷۵۱۶۵۹۰                                                         فکس:۷۷۵۱۶۳۲۱

/ 0 نظر / 27 بازدید