بانکهای خصوصی جديد در راهند

رئيس كل بانك مركزي دومين روزي است كه پس از ماه ها سكوت با خبرنگاران سخن مي گويد. گرچه او معتقد است رئيس كل بانك مركزي نبايد خيلي با رسانه  ها گفت وگو كند اما خبرهاي متعددي كه پايان سال گذشته و اوايل سال جاري در حوزه پولي و بانكي كشور اتفاق افتاد ابراهيم شيباني كم حرف را مجبور كرد تا در برابر پرسش هاي متعدد خبرنگاران ظرف دو روز گذشته لب بگشايد. او روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در مقابل خبرنگاران قرار گرفت. شيباني در پاسخ به اين سئوال كه چرا از سال گذشته تاكنون مجوز ايجاد بانك خصوصي جديد داده نشده گفت: قرار است به زودي در اين رابطه تصميماتي اخذ شود. ولي شيباني نگفت كه چند بانك خصوصي امسال موفق به اخذ مجوز خواهند شد زيرا او از وجود تقاضاهايي كه به بانك مركزي براي اخذ مجوز بانك خصوصي رسيده اظهار بي اطلاعي مي كند. او گفت: واقعاً نمي دانم تعداد مجوزها چقدر است. رئيس كل بانك مركزي برنامه خود را در برابر اين تقاضاها تنها بررسي و تصميم گيري عنوان مي  كند. خبرنگاري از شيباني سئوال مي كند آيا شما با آقاي مظاهري در مورد جدايي بازار پول و سرمايه اختلاف نظر داريد؟ او گفت: چنين نيست. اما اختلافي با هم نداريم بلكه وفاق داريم. اين صحبت ها را هم الان دارم از شما مي شنوم.

سئوال بعدي خبرنگاران از شيباني در مورد بدهي هاي ۸/۳۲ ميليارد دلاري دولت به بانك مركزي است او پاسخ داد: بدهي ها كاملاً كنترل مي شود. در رابطه با دارايي و درآمدها كاملاً در سطح بين المللي است و هيچ مشكلي در اين رابطه نداريم. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: دولت به تدريج بدهي هاي خود را به بانك مركزي پرداخت مي كند. در قانون هم اين موضوع پيش بيني شده است. او همچنين در مورد اثرات چاپ اسكناس هاي درشت تر از جمله دو هزار توماني چنين گفت: چاپ اين اسكناس ها اثرات تورمي ندارد و نقدينگي اضافه نخواهد شد.

شيباني رقم قطعي تورم و نقدينگي را ۶/۱۵ درصد در پايان سال ۸۲ ذكر مي كند و معتقد است اين رقم ۲/۰ درصد نسبت به سال ۸۱ كاهش يافته است. او شتاب رشد نقدينگي را كنترل شده اعلام كرد و گفت: رشد نقدينگي نسبت به واحد كل ۱۵ درصد كاهش خواهد يافت ولي نسبت به واحد درصد ۲ درصد كاهش يافته كه اين خود يك موفقيت بزرگ است. رئيس كل بانك مركزي روند كاهشي براي نرخ تورم در سال  جاري پيش بيني مي كند. او اظهار اميدواري مي  كند امسال نرخ تورم كاهش يابد.

• برنامه چهارم به صحن علني مي رود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با تاكيد بر نهايي شدن برنامه چهارم ظرف دو هفته آينده در مجلس شوراي اسلامي گفت: «مجلس از دو هفته ديگر در سه شيفت برنامه چهارم را بررسي مي كند.»

محمد ستاري فر كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، درخصوص ماده ۳۲ قانون برنامه سوم درمورد اعتبارات پروژه هاي غيرانتفاعي اظهار داشت: در قانون بودجه بعد از انقلاب اين رديف مورد توجه قرار نگرفته است. در برنامه سوم براساس طرح چگونگي خودگردان كردن شركت  ها، ساماندهي شركت هاي مادر تخصصي و بسياري از طرح هاي توسعه اي كه موجبات رشد اشتغال را فراهم ساخته اند، بايد اعتبارات اين شركت ها كه به صورت وام دريافت كرده اند، به خزانه برگشت داده مي شد. در اين خصوص بحث هاي مفصلي صورت گرفت و جمع بندي اي كه از اين بحث ها به دست آمد اين بود كه اين وام ها جنبه توسعه اي داشته و چگونگي رشد آن محاسبه شده است ولي در مورد اينكه مطابق منطق حسابداري حساب و كتاب هاي آن بررسي شود چه قبل و چه بعد از انقلاب در مورد آن بررسي صورت نگرفته و محاسبه نشده است.

وي همچنين از تصويب لايحه مديريت خدمات دولتي در شوراي تحول اداري خبر داد و افزود: «مقرر شد كميسيون امور اجتماعي با حضور تعدادي از وزرا آن را بررسي كند.»

ستاري فر افزود: «دولت مايل است لايحه مديريت خدمات دولتي آماده و تحويل مجلس شود ولي با توجه به دستور كار فعلي مجلس، به احتمال زياد اين لايحه يكي از لوايحي است كه در دستور كار اوليه مجلس هفتم قرار خواهد گرفت.»

خبرنگاري از ستاري فر پرسيد: لايحه تامين اجتماعي به تصويب مجلس رسيد، سازمان مديريت با تاسيس كدام يك از وزارتخانه ها موافقت خواهد كرد. او گفت: فعلاً در حال كار كارشناسي اوليه هستيم تا پس از مطرح شدن و تائيد در دولت، بحث تاسيس وزارتخانه ها پيگيري شود. ولي الان نمي  توانم بگويم كدام يك از اين وزارتخانه ها تاسيس خواهند شد.

ستاري فر درخصوص تكميل طرح هاي نيمه تمام خاطرنشان كرد: ۲۵ هزار طرح نيمه تمام استاني داشتيم كه عملكرد استان ها در تكميل پروژه ها براساس آمار بالاي ۳۰ هزار پروژه تكميل شده در چند سال اخير است.

او گفت: ۸ هزار طرح ملي نيمه تمام داشتيم كه رويكرد دولت براي تامين اعتبارات عمراني تكميل اين طرح ها بوده است. به گفته وي تكميل عمراني در استان ها وجه غالب بوده و بخش اعظمي از اين پروژه ها تكميل شده است به طوري كه در بودجه ۸۳ دولت مجبور شد تا به ازاي اتمام دو پروژه استاني، پروژه جديدي را بپذيرد.

ستاري فر درخصوص تكميل پروژه هاي ملي گفت: بخش مهمي از اين پروژه ها تكميل شده و با ۵/۱ ميليارد دلاري كه مجلس براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي تصويب كرد مقرر شد تا ظرف شش ماهه آينده بخش هايي از اين پروژه ها كه مربوط به آب، برق و حمل ونقل مي شود در نيمه دوم سال ۸۳ تكميل شوند.

او افزود: براساس آمارهاي موجود كشور ۸ هزار و ۵۰ طرح ملي مهم دارد كه از برنامه هاي اول، دوم و سوم باقي مانده است. من بارها گفته ام كه تمام اين طرح ها به قيمت سال ۸۰، ۳۲ هزار ميليارد تومان پول لازم دارد كه تكميل شود. به قيمت سال ۸۲ حدود ۵۰۰ ميليارد تومان پول تزريق شده كه به نسبت سال ۸۰ رقم روند جهشي داشته ولي هنوز كافي نيست.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: اگر طرح هاي ملي نيمه تمام بخواهد تكميل شود بايد كشور بتواند به ذخيره اي در حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان براساس فهرست طرح هاي نيمه تمام سال ۸۳ تهيه كند.

او ادامه داد: در قانون بودجه سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي تكميل اين طرح ها در نظر گرفته شد كه از اين ميزان ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تخصيص داده شده است.

به گفته وي حدود ۲ هزار ميليارد تومان نسبت به آنچه تخصيص داده شد، با عدم تحقق در بودجه عمراني ۸۲ مواجه شديم. او يكي از ادله ۵/۱ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي را تامين كسري ناشي از بودجه عمراني ذكر مي كند و مي گويد: ۸۰۰ طرح نيمه تمام به ويژه در بخش آب، شبكه آبرساني و صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و پروژه هاي نيمه تمام كشاورزي از جمله پروژه هاي مهمي بوده كه مجبور به برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تكميل آنها شديم.
/ 1 نظر / 8 بازدید
فاطمه

بسم الله الرحمن الرحيم ... سلام بر آل ياسين. سلام بر فرياد خدا، و پرورنده آيات خدا.سلام بر تالي قرآن و مبين علوم آن. سلام بر صاحب اسرار رباني، و مجراي اراده الاهي. سلام بر تو اي ميثاق مؤكد، و اي ميعاد مسلّم! اي پرچم افراشته و اي دانش انباشته! اي مظهر رحمت بيكران، و اي فرياد رس درماندگان! سلام بر تو، در همه شبها و روزها، و همه هنگامها و لحظه ها ... در آن هنگام ها كه نماز مي گزاري، يا دعا مي خواني، يا ركو و سجود مي كني! سلام بر تو، در بامدادان روشن، و در شبان تيره! سلام برتو، اي پيشواي آرمانها، و اي اميد جانها!سلام بر وصيِّ اوصيا، و گزيده اوليا. سلام بر فرزند نورهاي تابان، و درفشهاي نمايان. سلام بر نور بي پايان الاهي