چالش های گزارشگری مالی 

037917.jpg

بيش از يك دهه از فعاليت دوره جديد و پرحجم سازمان بورس اوراق بهادار مى گذرد اما هنوز با همه كوشش هاى به عمل آمده ابزارهاى اطلاع رسانى نوين به طور كامل به كار گرفته نشده اند. بخشى از اين ابزارها گزارشات حسابرسى و دسترسى سهامداران به آن است. روش مرسوم فعلى آن است كه در مجامع شركت ها حداكثر اطلاعاتى كه تسليم سهامداران جزء مى شود گزارش حسابرسى به اضافه صورت هاى مالى اساسى شامل فقط ترازنامه، سود و زيان و صورت گردش وجوه است. واقعيت آن است كه حتى بسيارى از خبرگان بازار سرمايه هم از اين چند صفحه ناقابل نمى توانند به اطلاعات اصلى درونى شركت دست يابند. لذا بورس وظيشفه دارد در جهت دفاع از حقوق سهامداران جزء راهكارهايى را بيابد كه دسترسى آنان به اطلاعات مندرج در صورت هاى مالى ميسر شود. از جمله اين راهكارها الزام شركت ها به سايت اطلاع رسانى و درج گزارشات سالانه شامل گزارش هيات مديره، صورت هاى مالى و ضمايم همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانونى در اين سايت است.

راهكار ديگر آن است كه شركت ها ديسكت يا CD محتوى اين گزارشات را در اختيار واحد اطلاع رسانى بورس قرار دهند و اين اطلاعات در سايت اطلاع رسانى بورس در معرض دسترسى عام قرار گيرد. واقعيت آن است كه وقتى شركت سهامى عام در بورس پذيرفته شده ديگر نمى تواند از اطلاعات محرمانه و اطلاعاتى كه نبايد سهامدار بداند صحبت كرد. در واقع همين پنهانكارى ها باعث شده كه امروزه گزارشگرى حسابرسى در معرض نقد و انتقاد و اصلاح قرار گيرد. نكته حائز اهميت ديگرى كه سازمان بورس به عنوان متولى بازار سرمايه بايد بدان توجه نمايد ناروشن بودن خط و مرز «مالكيت و مديريت» در بيشتر شركت هاى پذيرفته شده در بورس است زيرا عمده اين شركت ها به نوعى در مالكيت دولت يا نهادهاى عمومى هستند كه با مالكيت خصوصى تفاوت دارند و عملاً در بيشتر اين شركت ها «مديريت تصميم ساز و تصميم گير» به شمار مى رود.

لذا بررسى عملكرد مديريت اين شركت ها به صورت افشاى كليه دريافتى هاى اعضاى هيات مديره شركت ها به صورت يك بند توضيحى در صورت هاى مالى براى سهامداران بايد الزامى باشد زيرا در مجامع شركت ها كه موضوع پاداش هيأت مديره شركت ها مطرح مى شود سهامداران جزء كه تعداد آنها در بسيارى شركت ها بالاى ۲۰ الى ۳۰ درصد سهام است علاقه مند هستند بدانند مديران منصوب آنها در سال چقدر حقوق و مزايا دريافت مى كنند و بر اين اساس نسبت به پاداش آنها اتخاذ تصميم نمايند. موضوع مهم ديگر در رابطه با يادداشت هاى پيوست صورت هاى مالى در مورد اجزاى اقلام حساب هاست كه بسيارى از شركت ها تحت عنوان ساير حساب ها و يا ساير ارقام درشت و قابل ملاحظه درج مى كنند.

به منظور شفاف سازى و اطلاع رسانى دقيق سازمان بورس مى تواند شركت ها را ملزم كند كه اين سرفصل حساب از مبلغ معينى بيشتر نباشد و در غير اين صورت شركت ها ناچار به شكستن اين رقم و نمايش اجزاى آن باشند. در قوانين جديد مبارزه با فساد مالى و مبارزه با پولشويى وظايفى براى حسابداران رسمى و حسابرسان پيش بينى شده كه نشان دهنده حساسيت جامعه نسبت به مسئوليت هاى اجتماعى حسابرسان است. به نظر مى رسد با توجه به اين كه لايحه مبارزه با پولشويى در دستور كار مجلس قرار دارد و موضوع مبارزه با فساد مالى نيز اولويت خاص كشور ما است سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمى ايران، انجمن حسابداران خبره ايران و سازمان حسابرسى به عنوان اصلى ترين اركان نظارتى مالى كشور موظف هستند بخشى از دستورالعمل هاى جهانى پيرامون اين قضايا را به صورت رعايت الزامات قانونى در گزارشگرى تاكيد نمايند.

به طور مشخص بايد شركت ها موظف شوند اسامى مشاوران شركت و مجموع پرداختى به آنان از هر قبيل را به صورت يك بند ويژه گزارشات مالى افشا نمايند كه در اين صورت بى ترديد برخى هزينه هاى پرداختى در ارتباط با فعاليت موسسات نبوده و حقوق صاحبان سهام در اين گونه موارد ضايع نخواهد شد. سازمان بورس در راستاى شفاف سازى اطلاعات شركت هاى پذيرفته شده در بورس رسالت تاريخى دارد. تجربه سقوط سال ۱۳۷۵ -۱۳۷۴ و حوادث جهانى انرون در آمريكا و پارمالات در ايتاليا نشان داد كه نمى توان به اتكاى آزادسازى قيمت ها اهرم هاى كنترلى را به ويژه در كشورهايى نظير ايران كه فساد ادارى و مالى در آن وجود دارد رها ساخت. بنابراين اركان نظارتى موسسات اقتصادى نظير حسابرسان داخلى، حسابرسان مستقل، سازمان بورس اوراق بهادار، بانك مركزى (در مورد موسسات مالى و پولى) از نقش و مسئوليت ويژه اى برخوردار هستند و هرگونه تساهل و مدارا در اين زمينه باعث خلل در روند بازار سرمايه و نهايتاً بى اعتمادى سهامداران خواهد شد.

منبع: ايران بورس( غلامحسين دوانی)

/ 0 نظر / 9 بازدید