رونق صنعت کشتی سازی اير ان

رسيد. قرارداد ساخت ۱۰ فروند کشتی توسط صدرا : مهندس علی اشرف افخمی مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران در مراسم انعقاد قرارداد ساخت شش فروند کشتی فله بر به ارزش ۱۳۵ ميليون دلار که توسط شرکت فرا ساحل قرار است توليد شود به پيشنهاد ساخت ده فروند کشتی فله بر هندی سايز به شرکت صـــــدرا اشاره کرد وافزود :اين مسئله هنوز در حال بررسی است ضمن ان که اين موضوع نشان دهنده سياست ما در اولويت دادن به ساخت کشتی در داخل است .از سوی ديگر شرکت صدرا که يکی از بزر گترين سازنده گان کشتی در ايران است با پنج شرکت کرواسی برای ساخت کشتی قرار داد همکاری امضا ء کرده است . اين قرار دادها در جريان سفر وزير راه وترابری به کرواسی به امضاء رسيد.

/ 0 نظر / 6 بازدید