بانک سرمايه ۱۲ مهر پذيره نويسی ميکند

 پذيره‌نويسي بانك سرمايه روزسه‌شنبه و چهارشنبه (12 و 13مهرماه) انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ما پذيره‌نويسي بانك سرمايه در شعب مختلف بانك ملت در تهران و شهرستان‌ها انجام خواهد شد.

حداقل تعداد سهام قابل خريداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي 250سهم معادل 250هزار ريال مي‌باشد.همچنين حداكثر تعداد سهام قابل خريداري براي اشخاص حقيقي يكصدهزار سهم معادل 100ميليون ريال و حداكثر تعداد سهام خريداري براي اشخاص حقوقي يك ميليون سهم معادل يك ميليارد ريال است.بنابراين گزارش انتقال 10درصد از سهام اين بانك به صورت يكباره و يا به تدريج به يك شخص حقيقي يا حقوقي ديگر بايد با اطلاع ساير سهامداران و تاييد قبلي بانك مركزي ‌باشد.

همچنين چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيره‌نويسي تكميل و وجوه مربوطه تامين شود، عمليات پذيره‌نويسي متوقف خواهد شد. بنابراين گزارش در صورتي كه مشخص شود قسمتي از سهام عرضه شده پذيره‌نويسي نشده است، موسسان نسبت به پذيره‌نويسي و تاديه مبالغ مربوط به سهام باقيمانده اقدام مي‌كنند.

يادآوري مي‌شود، تصويب نهايي ميزان سرمايه بانك به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مجمع عمومي موسس است. بخش دولتي، نهادهاي عمومي و اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي است و يا به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت مديريت بخش دولتي و نهادهاي عمومي‌قراردارند، نمي‌توانند نسبت به پذيره‌نويسي اقدام كنند.

سود ويژه بانك با رعايت قانون و ضوابط مربوط و طبق تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه بانك پس از كسر و تامين زيان (در صورت وجود) آن سال و يا سال‌هاي قبل و تخصيص حداقل 15درصد سود ويژه به عنوان اندوخته قانوني و 2درصد سود ويژه به عنوان اندوخته احتياطي و يا رعايت مصوبات مجمع تقسيم مي‌شود.


/ 0 نظر / 13 بازدید