۱۰۰درصد افزايش سرمايه سيمان سپا هان  به اجرا گذاشته شد.

ايران تاير ۱۰۰ درصد افزايش سرما يه را پيش بينی کرد.

پترو شيمی اصفهان در ۳ ماه ۳۲ درصد فروش بودجه ای را پوشش داد.

سرمايه گذاری سپه ۱۵ درصد افزايش سرمايه را تدارک ديد.

سود گروه صنعتی سپاهان ۵ درصد افزايش دارد.

ايران خودرو سال آينده حدود ۵/۶ ميليارد دلار فروش خواهد داشت.

سایپا در صادرات از شرکتهای ديگر پيشی گرفت.

نامه مجدد به ۶ عضو هيات دولت:انجمن کارفرمايان صنعت سيمان خواستار نجات اين صنعت از بند قيمت گذاری شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید