پيش بينی اکو نو ميست

واحد اطلا عات وآمار اکونوميست ضمن برآورد شاخص های کلان اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۳ ؛اين شاخص ها را برای سال ۲۰۰۴ نيز پيش بينی کرده است.

واحد تحقيقات ماهنا مه اقتصاد ايران که اين گزارش را استخراج کرده ودر تازه ترين شماره اين ماه نامه درج شده به نقل از اکو نوميست رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۴ را ۸/۳ درصد پيش بينی کرده است که ۳۴ درصد کمتر از نرخ رشد برآورد شده در سال ۲۰۰۳ (۵/۹ درصد) است.

واحد آمار واطلا عات اکو نوميست ؛توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۴ را۳۴۷۷ ميليون بشکه در روز پيش بينی کرده است که ۱۶۰ هزار بشکه کمتر از برآورد سال ۲۰۰۳ است.

اين واحد اطلاع رسانی پيش بينی کرده است در آمد حاصل ا ز صادرات ايران درسال ۲۰۰۴ معادل ۹/۱۴ ميليارد دلار است که حدود ۳۰ درصد کمتر از براورد  سال ۲۰۰۳ است.

/ 0 نظر / 3 بازدید