بزدل بزخر

مدتي بود كه به دليل مشغله زياد و البته ناخوش احوالي مالي از نوشتن اين ستون معذور شده بودم اما قصد دارم اين ستون را به طور كاملاً منظم در روزهاي زوج ادامه دهم. اگر خواننده اين ستون باشيد قطعاً اتفاقات جالب چند سال گذشته و كنوني بورس را دنبال خواهيد كرد.من سعي مي كنم در اين ستون از شيوه هاي مختلف سرمايه گذاري، معضلات موجود بازار و تعامل عموم مردم با اين بخش اقتصاد براي شما بنويسم. حتماً اين ستون را دنبال كنيد.

اوضاع سياسي كشور، بدجوري اقتصاد را به تب و لرز انداخته است. شاخص هاي بورس تهران، در چند روز گذشته از شدت التهابات سياسي كمي  رنگ باخته اند. شاخص ها كه افت مي كنند، كاملاً مشخص است كه چه افرادي بايد فعال شوند.در مورد «بزخرها» قبلاً هم گفته بودم. آنها افرادي هستند كه در كمين سقوط بازار نشسته اند. به محض اينكه قيمت ها فرو مي ريزد، «بزخرها» دست به كار مي شوند و سهام به كف رسيده را جمع مي كنند.اما امروز مي خواهم از «بزدل» ها برايتان بنويسم.

«بزدل »ها افرادي كاملاً عادي هستند. مثل همه آدم ها. اما از نظر رفتارهاي مالي به شدت به مرض وسواس و ترس، دچارند.آنها مثل دونده هايي هستند كه زود از نفس مي افتند. يا همان آدم هايي كه زود قضاوت مي كنند، زود راه مي افتند، زود غذا مي خورند و در نهايت زود مي فروشند.كاري نمي شود كرد. اخلاق آنها همين است و البته خيلي از آنها زود پشيمان مي شوند.بحران ۱۱ سپتامبر را همه به ياد داريم. انفجاري صورت گرفت، آمريكا ناامن شد و بازارهاي مالي فرو ريخت.

درست دقايقي بعد از انفجار، اخبار آن در همه دنيا منتشر شد. در تهران همه نگران بودند، سئوال اين بود كه نتيجه چه خواهد شد؟ فرداي آن روز، بورس تهران با بحران مواجه شد، شاخص ها فرو ريخت، مردم به هراس افتادند و اينجا بود كه خيلي ها به مرض «بزدلي مالي» دچار شدند.ويروس اين مرض زود منتشر شد و در نهايت اين ويروس، پايه هاي بازار سرمايه را دچار تزلزل كرد.هر روز اخبار متفاوتي از انتقام دولت آمريكا، از كشورهاي مسلمان شنيده مي شد و اين بار بازار سرمايه اكثر كشورهاي عرب نشين، تحت تاثير شايعات گوناگون، رو به سقوط و تزلزل نهاد.

و اينجا بود كه «بزدل ها» فعاليت خود را آغاز كردند.فرداي روزي كه در آمريكا انفجار صورت گرفت، در تهران، همه روزنامه به دست به سمت بورس تهران هجوم آوردند. پشت در كارگزاري ها براي فروش سهام، صف بسته شد و بزدل ها، بازار را به سوي عمق فاجعه پيش راندند. هر چه مي گفتم نفروشيد، همه چيز موقتي است، كسي گوش نكرد.

چند روز بعد تب انفجارها فروكش كرد. بمب گذاري ها به گردن بن لادن و القاعده انداخته شد. اوضاع سياسي ايران هم بهبود پيدا كرد، اما «بزدل»هاي پشيمان ثروت هاي كلاني از دست دادند. در بازار پيرمردي بود كه پول بازنشستگي خودش را در بازار سرمايه گذاري كرده بود. روز بعد از بحران ۱۱سپتامبر او را ديدم كه خيلي هراسان و مضطرب قصد داشت كل دارايي هاي خود را بفروشد.

پرسيدم: چرا؟ گفت: آمريكا مي خواهد حمله كند. خنديدم و برايش توضيح دادم كه جريان اين گونه نيست اما ظاهراً گوشش بدهكار نبود. روز بعد، شنيدم كه پيرمرد همه دارايي هاي خود را فروخته است.شايد يك ماه بعد كه دوباره او را ديدم، صورتم را بوسيد و گفت: كاش دارايي هاي خودم را به همين راحتي نمي فروختم.

پيرمرد عجول در اثر شتاب زدگي ناگهاني، چيزي حدود ۳ ميليون تومان ضرر كرد در حالي كه مي توانست ۷ ميليون تومان سود كند. اما چند ماه بعد يعني زماني كه زمزمه حمله آمريكا به عراق شنيده شد، پيرمرد را ديدم كه با شتاب سهام مي خريد. پرسيدم چه سهمي مي خري؟ گفت: جنگ افغانستان در راه است، آمريكا خراب مي كند و افغانستان به سيمان و دارو نياز دارد. بله اين گونه بود كه «بزدل» به «بزخر» تبديل شد.

وضع فعلي بورس هم به همين شكل است. همه چيز زودگذر است. من پيشنهاد مي كنم عجله نكنيد. جناح ها با هم تفاهم مي كنند.
پرويز گيلانی
/ 0 نظر / 9 بازدید