البرادعی:بازرسان آژانس از تمامی مراکز مورد نظر در ايران بازديد کرده اند     

     

روزنامه فايننشال تايمز نوشت:محمد البرادعی از ايران خواست تا همکاری اش را باآژانس انرژی اتمی افزايش دهد.

به گزارش ايسنا ؛محمد البرادعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه بااين روزنا مه انگليسی با اشاره به زمان تعيين شده از سوی شورای حکام گفت:گروه بازرسان اجازه بازديد از تمام پايگاههايی که قصد بازديد از آنها را داشتند ؛دريافت کرده واطلا عات جديدی را از مقامات ايرانی کسب کرده اند .

البرادعی همچنين مدعی شد که اطلا عات ارايه شده از سوی مقا مات ايرانی هم چنان نا کافی است.

وی افزودمقامات ايرانی قول داده اند که اطلا عاتی را ارايه خواهند داد اما هنوز اين اطلا عات در اختيار ما قرار نگرفته است.

سوال اساسی اين است که آيا ايران فعاليت ها يی را برای غنی سازی      اور انيوم دارد  که ما از آن اطلاع نداريم.اين سوالی است که من دربا ره آن اطلا عات رضايت بخشی در اختيار ندارم .

وی درباره تجهيزات واردات غنی سازی اورانيوم از سوی ايران گفت: من برای مشخص کردن برنامه های ايران احتياج دارم که از منشاء اين واردات آگاهی پيدا کنم.

البرادعی خاطر نشان کرد: تعليق برنامه های غنی سازی اورانيوم يک اقدام اعتماد سازی محسوب می شود و امتناع ايران از پذيرش اين در خواست نقض معا هدات از سوی ايران محسوب نميشود.

به گفته البرادعی امضاء پروتکل الحاقی از سوی ايران برای آينده ضروری به شمار می رود اما در حال حاضر اين موضوع در اولويت نيست.؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
ali sadat

خدا به داد ما برسد من فکر می کنم يکی دو هفته بسيا سخت را بورس ايران سپری خواهد کرد.در ضمن از وبلاگ خوبتان بسيار متشکرم.