آلو مراد به ازاي هر سهم 80 تومان سود تقسيم كرد

 

 گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي براي سال مالي منتهي به 30‌ اسفند ماه 1383

 تاسيس و موضوع فعاليت شركت‌

 شركت آلو مراد  (سهامي عام) در سال 1355 با سرمايه يكصد‌ميليون ريال تحت شماره 25674 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران به صورت شركت سهامي عام تاسيس شد.

19-010302.jpg

 طبق اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارت است از ‌تاسيس و اداره كارخانجات صنعتي به  منظور توليد و تهيه انواع محصولات ميلگرد آلومينيومي و ساير فلزات غير‌آهني (راد) دستگاه‌ها و ماشين‌آلات و بهره‌برداري از اين گونه كارخانجات و فروش و صدور محصولات آنها و تاسيس شركت‌هاي توليدي  با يا بدون مشاركت شركت‌هاي داخلي و خارجي و خريد كارخانجات و سهام شركت‌‌هاي موجود و واردات مواد اوليه و قطعات و ماشين‌آلات و مبادرت به هرگونه فعاليت‌‌هايي كه به طور مستقيم يا غير‌مستقيم براي تحقق و انجام موضوع اصلي شركت و مقاصد اوليه و تسهيل اجراي آن لازم   و مفيد مي‌باشد.

19-020302.jpg

 توان توليدي شركت‌

 ظرفيت اسمي توليدات شركت معادل 23000‌تن و ظرفيت عملي آن 21400‌تن راد آلومينيوم مي‌باشد.

 طرح توسعه‌

  از آنجا كه حضور فعال‌تر در عرصه تجارت داخلي و بين‌المللي ، مستلزم  همگامي با فناوري صنعتي و توليد محصولات منطبق بر استاندارد‌هاي جهاني  مي‌باشد، لذا شركت آلومراد طي تحقيقات تفصيلي و پس از اخذ مجوزهاي لازم، مراحل اجرايي طرح‌هاي توسعه زير را آغاز كرد. مجموعه اين طرح‌ها تا تاريخ ارايه گزارش به بهره‌برداري رسيد.

 * راه‌اندازي پروژه‌ كوئيلر اتوماتيك خط توليد راد

 * تكميل خط راد EC  براي توليد راد آلياژي

 * راه‌اندازي پروژه‌ كوره هموژن‌

 * اجراي پروژه نصب و راه‌اندازي بانك فيلتر خازني‌

 امور سهام‌

 درسال مالي مورد گزارش با پيگيري‌هايي به عمل آمده، مجموعه شرايط مورد نظر سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص پذيرش شركت در بورس مرتفع و شركت آلومراد به عنوان 418‌شركت بورسي در تالار فرعي پذيرفته و عرضه اوليه سهام  شركت در بورس در ارديبهشت سال جاري انجام پذيرفت.

19-030302.jpg

 با عنايت به تكميل نصب و راه‌اندازي ماشين‌آلات خطوط جديد توليد مشتمل بر راه‌اندازي آزمايشي تجهيزات كوئيلر و كوره هموژن ، در پايان سال مورد گزارش، در حدود دو ماه، خطوط توليدي شركت جهت تطبيق و اتصال ماشين‌آلات قديم و جديد متوقف بوده است.

برخي شاخص‌هاي مهم عملكرد

 به منظور ارايه تصوير كلي از عملكرد شركت درسال‌هاي اخير و مقايسه روند فعاليت‌هاي انجام شده برخي از شاخص‌هاي كمي مهم به شرح ذيل ارايه مي‌شود:

19-040302.jpg

 

19-050302.jpg

 

هيات مديره‌

تركيب و نوع عضويت اعضاي هيات مديره شركت درپايان سال مالي مورد گزارش به شرح ذيل مي‌باشد:

19-060302.jpg

 

سرمايه و تركيب سهامداران‌

 سرمايه شركت آلومراد 10000000000‌ريال ، منقسم بر 10 ميليون سهم يك‌هزار  ريالي با نام مي‌باشد.

 تركيب سهامداران شركت در تاريخ مجمع به شرح ذيل مي‌باشد:

19-070302.jpg

 

رشد و بازده دارايي‌ها و عملكرد

 عملكرد  2 ساله شركت با لحاظ برخي شاخص‌هاي مهم به شرح ذيل مي‌باشد:

19-080302.jpg

 

19-090302.jpg

19-100302.jpg

19-110302.jpg

/ 0 نظر / 23 بازدید