ركود در بخش ساختمان‌ ارزش بازار سرمايه‌گذاري بانك ملي را كاهش داد

ركود در بخش ساختمان‌ ارزش بازار سرمايه‌گذاري بانك ملي را كاهش داد

    گروه كاني غيرفلزي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي در دوره يك ماهه منتهي به 31 خردادماه 83 از رشد سهامي معادل 5/712 درصد برخوردار بوده است.

  گروه‌هاي سرمايه‌گذاري، فرآورده‌هاي نفتي و ساير گروه‌ها و گروه غذايي پس از گروه كاني غيرفلزي به ترتيب بيشترين رشد سهام را در اين دوره داشته‌اند.

   اين درحالي است كه گروه‌هاي ساختمان و نساجي به ترتيب با كاهش رشد سهام در اين دوره مواجه بوده‌اند كه به نظر مي‌رسد دليل اين كاهش وجود ركود در بازار ساختمان بوده است.

   براساس اطلاعات منتشره از سوي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران صورت پرتفوي اين شركت در دوره مالي منتهي به پايان خردادماه امسال شامل 42 درصد سهام گروه ساختمان،

21 درصد سهام گروه سرمايه‌گذاري، 12 درصد سهام ساير گروه‌ها، 9 درصد سهام كاني غيرفلزي، 9 درصد سهام گروه فرآورده‌هاي نفتي، 4 درصد سهام گروه نساجي و 3 درصد سهام گروه غذايي بوده است.

   بنابراين گزارش سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران در دوره مذكور در سهام 72 شركت داخل بورس سرمايه‌گذاري كرده است كه بر همين اساس در پايان دوره هم در بهاي تمام شده و ارزش بازار با كاهش مواجه بوده است.

   بنابراين بهاي تمام شده شركت‌هاي بورسي سرمايه‌گذاري بانك ملي در پايان دوره با (493122) ميليون ريال كاهش به رقم 4790038 ميليون ريال و ارزش بازار آن نيز با 523227 ميليون ريال كاهش به 11366697 ميليون ريال رسيد.

   براساس اين گزارش بيشترين مالكيت سرمايه‌گذاري بانك ملي در دوره مذكور متعلق به شيمي كشاورز با 23/99 درصد سهم، دشت مرغاب با 64/75 درصد سهم، كمپرسورسازي ايران با 78/61 درصد سهم، نساجي مازندران با 54/53 درصد سهم و سرمايه‌گذاري مشاع با 51 درصد سهم بوده است.

  

 

 

19-010707.jpg

 

19-020707.jpg

 

19-030707.jpg

 

19-040707.jpg

19-050707.jpg

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاضلی

با سلام ... اگر امکان دارد سری به وبلاگ من زده و نظر خود را در مورد شرکت تجهيزات سنگين هپکو بيان بفرماييد ... با تشکر از شما